การทำงานของสมองของทารกสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การทำงานของสมองเป็นครั้งแรกในทารกแรกเกิด เมื่อพวกเขาเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสประเภทต่างๆ การใช้เทคนิคการสแกนด้วย MRI ขั้นสูงและหุ่นยนต์ นักวิจัยพบว่าการทำงานของสมองของทารกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการเชื่อมโยงเหล่านี้ ทำให้เกิดความกระจ่างใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูทารกที่มีสมองที่ได้รับบาดเจ็บ

และส่งเสริมการพัฒนาทักษะตลอดชีวิต เช่น การพูด ภาษา และ ความเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงการเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญของพัฒนาการของทารก แต่กิจกรรมภายในสมองที่รับผิดชอบในการเรียนรู้ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่เป็นที่รู้จักและไม่ได้ศึกษา การทำงานของสมองของทารกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเรียนรู้แบบเชื่อมโยง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตอบสนองของสมองจะสัมพันธ์กับสิ่งเร้าเฉพาะ ในกรณีนี้คือเสียง ทารกทั้งหมด 24 คนได้รับการศึกษาโดยการส่งเสียงกระดิ่งกริ๊งให้พวกเขาฟังเป็นเวลาหกวินาที ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลซึ่งเกิดจากหุ่นยนต์พิมพ์ 3 มิติที่สร้างขึ้นเองซึ่งผูกติดอยู่ที่มือขวา