คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหารือวิกฤตโซมาเลีย

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะประชุมกันในวันอังคารเพื่อหารือเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองของโซมาเลียสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวทางการทูตฝ่ายค้านของโซมาเลียสาบานว่าจะไม่ยอมรับประธานาธิบดีโมฮาเหม็ดอับดุลลาฮีฟาร์มาโจซึ่งวาระสิ้นสุดลงยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด

การพูดคุยระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐในภูมิภาคเกี่ยวกับวิธีดำเนินการกับการเลือกตั้งที่ยุบไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะสูญญากาศทางอำนาจมติของรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วอนุญาตให้ประธานาธิบดีและรัฐสภาดำรงตำแหน่งได้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้สืบทอด สหประชาชาติได้เรียกร้องให้มีการเจรจาระหว่างผู้นำโซมาเลีย ประเทศได้พลาดเส้นตายที่จะจัดการเลือกตั้งรัฐสภาในเดือนธันวาคม 2563 เนื่องจากมีข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลกลางและหน่วยงานระดับภูมิภาคบางส่วน