ออสเตรเลียจะปิดเมืองแถบชานเมืองของเมลเบิร์น

ออสเตรเลียจะปิดเมืองแถบชานเมืองของนครเมลเบิร์นกักผู้คนประมาณ 300,000 คน ให้อยู่แต่ในพื้นที่ หลังจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นมาก

ทางการออสเตรเลียจะปิดเมืองในแถบชานเมือง ทางตอนเหนือของนครเมลเบิร์น กักผู้คนประมาณ 300,000 คนให้อยู่แต่ในพื้นที่เป็นเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่วันนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ หลังจากรัฐวิกตอเรียที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของออสเตรเลียและเป็นที่ตั้งของนครเมลเบิร์น มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักทุกวันตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไป กว่าย่านชานเมืองกว่า 30 แห่งในเมืองใหญ่อันดับสองของออสเตรเลียจะกลับสู่มาตรการปิดเมืองระยะสาม ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะต้องอยู่แต่ในบ้าน โดยจะออกมาได้แค่เพื่อจับจ่ายซื้อของ การนัดหมายเพื่อสุขภาพ การทำงานหรือการดูแล และการออกกำลังกาย นอกจากนี้ก็ยังจะมีการไล่ตรวจหาผู้ติดเชื้อด้วย โดยเจ้าหน้าที่หวังว่าจะให้ครอบคลุมถึงครึ่งหนึ่งของประชากรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

รัฐ และเขตปกครองอื่นๆ ของออสเตรเลียบางแห่งกำลังเตรียมที่จะเปิดพรมแดนระหว่างรัฐ แต่โดยจะยังใช้ข้อจำกัดและมาตรการกักกันกับประชาชนที่มาจากรัฐวิกตอเรียในช่วงวันหยุดปิดเทอม